Koers oktober

hier uw promo?

Zoek je vrijwiligers(werk)?

Koers Artikelen Nieuws Archief

zonnepanelen voor huurders Geeren zuid.

Zonnepanelen voor huurders

Zonnepanelen voor huurders Geeren Zuid

Enige tijd geleden hebben we in de Koers bericht dat er een proefproject is begonnen om bij huurders van een woning van Alwel zonnepanelen te plaatsen. Deze zijn inmiddels geplaatst. Als u daar in de buurt geweest bent kunt u dat niet zijn ontgaan. Grote blauwe vlakken op het rode pannendak.
Meerdere partijen hebben zich hiervoor ingespannen, dit alles samengebracht en gecoördineerd door een paar enthousiaste bewoners van Geeren Zuid.
De organisatie Buurkracht heeft om dit te vieren de deelnemers een etentje aangeboden. Er waren veel deelnemers die aan deze uitnodiging gehoor hebben gegeven. Zodoende waren er op 15 januari een twintigtal bewoners samengekomen in het buurthuis “Ons “ om samen van een goed verzorgd diner te genieten en onder het genot van een hapje en een drankje samen te kletsen over het wel en wee van hun wijk.
Het mag wel gezegd worden dat iedereen heel tevreden was over zijn zonnepanelen. De voorwaarden zijn gunstig en iedereen profiteert ervan. Natuurlijk verbruiken ze minder energie van de elektriciteitsmaatschappij waardoor de CO2 uitstoot daalt.
Dit is nu een belangrijk thema geworden waar iedereen serieus werk van moet maken. Dat zal in de komende jaren wel duidelijk worden.

Enkele deelnemers zijn zo enthousiast geworden dat dit project zo goed gelukt is dat ze verder willen gaan met een kleiner groepje om te kijken of er nog meer verbeteringen voor de wijk te realiseren zijn.
Dit wordt dus vervolgd.

Geeren Zuid

Buurtpark Geeren Zuid Nieuws

Activiteit Buurtpark Geeren-Zuid

Nieuws Archief

Persbericht werkzaamheden wijk Wisselaar

In opdracht van de gemeente Breda gaan wij, de voetpaden herstraten in de wijk Wisselaar

 

Woensdag 5 april 2017 starten wij met de voetpaden. Het gedeelte waarin wij zullen werken zal met borden worden aangegeven. De eerste straat betreft de Veurnestraat.

 

Wij vragen u dan ook, Woensdag morgen 5 april vanaf 7:00 uur, uw auto in een andere straat te parkeren om schade aan uw voertuig te voorkomen.

 

Niet alle voetpaden worden in zijn geheel meegenomen. Wij zullen de meest slechte stukken herstraten. Voor het herstraten van de voetpaden, waarin de voetpaden slecht zijn door boomwortels, zullen wij de wortels van de bomen die het wegdek opdrukken verwijderen. De gemeente gaat het trottoir herstellen en op hoogte brengen dit kan een verschil in hoogte opleveren met de hoogte van uw tuinpad. Het herstellen van uw tuinpad vind niet plaats door de gemeente. Uw woning blijft tijdens de uitvoeringsperiode te voet bereikbaar.

 

Voor vragen en of opmerkingen kunt u tijdens kantoor uren contact op nemen ons meldpunt, te bereiken onder telefoonnummer 14076.

 

Ik vertrouw er op u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.