Buurtpreventie

BPV-WP-Banner-5-jaar

Buurtpreventie wordt ingezet om ervoor te zorgen dat de inbraken (en criminaliteit) in heel Breda tot een minimum worden beperkt en het veiligheidsgevoel onder burgers in Breda stijgt. Daarnaast willen we dat er in elke buurt in Breda door middel van buurtpreventie een stevig netwerk van buurtbewoners ontstaat, die buurtpreventie zelf draaiende houdt en zo de buurt leefbaar houdt.

In  Hoge Vucht  zijn buurtpreventiegroepen actief in Wisselaar,  Biesdonk en Geeren-Noord.

Het stedelijk kantoor van buurtpreventie ligt in de Hoge Vucht,  aan de Lelystraat 4

Voor meer informatie, zie website buurtpreventie Breda (of klik op de afbeelding hierboven).