Buurtvaders

Buurtinterventieteam zijn vaders die zich als vrijwilligers inzetten voor de leefbaarheid en veiligheid van hun wijk. Omdat deze vaders in eigen buurt actief zijn worden zij ook wel buurtvaders genoemd.

 

Waarom buurtinterventieteam?

Vietsen

De leefbaarheid en veiligheid zijn de laatste jaren een thema dat de nodige aandacht eiste. Een aantal groepen jongeren zorgen voor overlasten onrust in de wijk. Naar aanleiding hiervan hebben een aantal vaders aangegeven niet langs de zijlijn toe te kijken maar zich te organiseren en in te zetten voor de leefbaarheid en veiligheid van de wijk. Zo is het buurtinterventieteam Stichting Vader & Zoon ontstaan.

 

Meer weten?  http://www.buurtvadersbreda.nl/