Browsing Category

Koers Artikelen

Koers Artikelen Nieuws Archief

zonnepanelen voor huurders Geeren zuid.

Zonnepanelen voor huurders

Zonnepanelen voor huurders Geeren Zuid

Enige tijd geleden hebben we in de Koers bericht dat er een proefproject is begonnen om bij huurders van een woning van Alwel zonnepanelen te plaatsen. Deze zijn inmiddels geplaatst. Als u daar in de buurt geweest bent kunt u dat niet zijn ontgaan. Grote blauwe vlakken op het rode pannendak.
Meerdere partijen hebben zich hiervoor ingespannen, dit alles samengebracht en gecoördineerd door een paar enthousiaste bewoners van Geeren Zuid.
De organisatie Buurkracht heeft om dit te vieren de deelnemers een etentje aangeboden. Er waren veel deelnemers die aan deze uitnodiging gehoor hebben gegeven. Zodoende waren er op 15 januari een twintigtal bewoners samengekomen in het buurthuis “Ons “ om samen van een goed verzorgd diner te genieten en onder het genot van een hapje en een drankje samen te kletsen over het wel en wee van hun wijk.
Het mag wel gezegd worden dat iedereen heel tevreden was over zijn zonnepanelen. De voorwaarden zijn gunstig en iedereen profiteert ervan. Natuurlijk verbruiken ze minder energie van de elektriciteitsmaatschappij waardoor de CO2 uitstoot daalt.
Dit is nu een belangrijk thema geworden waar iedereen serieus werk van moet maken. Dat zal in de komende jaren wel duidelijk worden.

Enkele deelnemers zijn zo enthousiast geworden dat dit project zo goed gelukt is dat ze verder willen gaan met een kleiner groepje om te kijken of er nog meer verbeteringen voor de wijk te realiseren zijn.
Dit wordt dus vervolgd.

Geeren Zuid

Koers Artikelen Nieuws

Thema-avond dementie in Vuchterhage

 

Thema-avond dementie in Vuchterhage druk bezocht

 

Dementie is een thema dat in de belangstelling staat, dat werd duidelijk op de thema-avond van 31 januari in Elisabeth Vuchterhage.  Een kleine honderd mensen waren daar aanwezig, zodat er zelfs extra stoelen gehaald moesten worden om iedereen een zitplaats te kunnen bieden.   Case manager dementie Connie Tieleman van St. Elisabeth “maar je mag ook dementieconsulent zeggen” verzorgde een inleiding en beantwoordde vragen uit de zaal.

 

Wat is dementie

Bij dementie gaat er iets fout in de hersenen, wat allerlei gevolgen kan hebben. Een beetje vergeetachtig worden is normaal als je ouder wordt, maar pas als je denkt: hier klopt iets niet, bijvoorbeeld een jas die in de vriezer wordt gestopt, gewone dagelijkse handelingen die in een verkeerde volgorde worden gedaan, bijv. bij het koffie zetten of aankleden, dan is er meer aan de hand. In de presentatie komen tien kenmerken aan de orde, die overigens niet elke dementerende allemaal hoeft te hebben. Een voorbeeld is het niet meer op woorden kunnen komen. Alles wordt een ding genoemd: geef me dat ding eens aan. Een gesprek volgen kan moeilijker worden. Spullen kwijtraken, het beoordelen van dingen wordt moeilijker. Wat minder bekend is het problemen krijgen met zien. Diepte inschatten bijvoorbeeld. Dat heeft  gevolgen voor bijvoorbeeld het kunnen autorijden.

Onzekerheid, faalangst, en zich terugtrekken in de veilige haven thuis en vereenzaming kunnen het gevolg zijn.

 

De gevolgen voor de mantelzorger.

De mantelzorger kiest er niet voor om dat te zijn. Je wordt het gaandeweg. Steeds komt er iets bij en wordt je langzaam van partner of dochter hulpverlener. Het eigen leven komt steeds meer in dienst te staan van die ander.  Uiteindelijk lukt het niet meer om aan alle zorg te kunnen voldoen en volgt een opname in een zorginstelling, omdat 24 uurs zorg nodig wordt.

Dat aanvragen van een plek in een verzorgingshuis moet op tijd gebeuren, want er moet rekening gehouden worden met wachttijden.

Een mevrouw uit de zaal vraagt hoe er in de zorginstelling rekening gehouden wordt met de wensen van de bewoners, waarbij ze haar eigen moeder als voorbeeld neemt, die graag en vaak buiten is.   Connie geeft aan dat het landelijk een probleem is om aan al die wensen te voldoen, wegens gebrek aan personeel, waarbij ze naar de actie van Hugo Borst verwijst,  maar er wordt wel degelijk gekeken wat mogelijk is. Bijvoorbeeld iemand die zijn hele leven boer is geweest zal zich makkelijk thuis voelen op een zorgboerderij.

 

Wat doet de casemanager ofwel de consulent?

De casemanagers (er zijn er negen in Breda) geven advies over mogelijkheden voor thuiszorg, dagbesteding, vakanties, e.d. en overlegt ook met de thuiszorg, stemt af. De casemanager werkt altijd in situaties waarbij mensen nog thuis wonen en is er voor zowel de dementerende als de mantelzorger. Zodra iemand naar een verzorgingshuis gaat, dan neemt de zorginstelling het over. De casemanagers zijn verbonden aan een organisatie, maar werken onafhankelijk, dus iedereen kan een beroep op ze doen.  Er wordt niet geprobeerd om iemand per se naar Elisabeth te krijgen, ieder is gewoon vrij in de keuze die hij of zij daarin maakt.

 

Enkele vragen uit de zaal

We horen vaak over dementie, maar ook over de ziekte van Alzheimer, wat is eigenlijk het verschil? Dementie is een verzamelnaam. Alzheimer is de meest voorkomende vorm daarvan, maar er zijn nog andere vormen, zoals vasculaire dementie, waarbij de doorbloeding van de hersenen niet meer goed is.

Als de huisarts de diagnose gesteld heeft, heeft het dan nog zin om naar een specialist te gaan? Ja, wel degelijk, want die kan bepalen om wat voor soort dementie het gaat en dan kan daar beter op afgestemd worden, bijv. met medicatie. Genezen kan helaas nog niet, dementie is een progressieve ziekte waarbij de patiënt steeds verder achteruit gaat.

Kun je, als je weet dat je dementie hebt, euthanasie aanvragen? Ja, dat kun je bespreken met je huisarts, maar de arts mag dat niet uitvoeren als je niet meer wilsbekwaam bent. Je moet daarom regelmatig met de huisarts blijven praten zodat die kan vaststellen of de patiënt nog goed zelf kan aangeven wat hij of zij wil.

Autorijden, hoe lang kan dat nog?  Om te bepalen of autorijden nog kan moet er een test worden aangevraagd bij het CBR.  Normaal krijgen ouderen een verlenging voor steeds vijf jaar, maar bij dementie is dat telkens voor één jaar.

Wie op zoek is naar meer informatie kan dat vinden op www.dementiezorg.nl en op www.alzheimer-nederland.nl