Wijk in beeld

Hoge Vucht: een typische jaren 70-wijk, met een combinatie van laagbouw en hoogbouw, rechte straten, maar ook veel groen en water.  In het midden een groot winkelcentrum.

Hoge Vucht 2

De ligging van Hoge Vucht in de stad

 

Kaart bevolking Breda Noord

 

de schaatser

De schaatser: symbool van herkenbaarheid door de jaren heen.

 

Herinneringen van oud-bewoner Marcel Smolder aan Hoge Vucht

1970 – 1975

Opvallend voor onze wijk was, dat er zeer veel kinderen woonden, getuige de vele basisscholen die in de wijk werden gebouwd. Het was destijds heel normaal dat er meer dan 30 kinderen in een klas zaten. Zelf zat ik op de Dr. Visser het Hoofd ( Wisselaar) en de Albert Schweitzerschool ( Geeren – zuid ); woonde zelf in de Biesdonk in de Ukkelstraat.

Eveneens opvallend waren de winters en de zomers in die tijd. In de winter waren er altijd zeer veel kinderen op het ijs in de Brasschaatstraat aanwezig om te schaatsen. Wanneer er sneeuw lag, en dit was destijds ieder jaar het geval, gleden we met de sleetjes van de ene kant van de Brasschaatstraat over het ijs naar de andere kant van de Brasschaatstraat. ’s Zomers werden in de vakanties met andere kinderen uit de straat „houtvlotten“ getimmerd om op het water in de Brasschaatstraat te spelen.

Rondom de Groenedijk was nog geen bebouwing maar waren er nog grasvlakten of velden waar door de oudere jeugd met crossmotoren gereden werd. Meestal waren het omgebouwde Kreidlers of Zündapps. Het gebeurde ook dikwijls dat het hoge gras werd aangestoken, want het brandde zo lekker.

In het begin reed er ook altijd een politieman op brommer door de wijk. Zijn naam was Brouwers. Hij had meestal een lange leren mantel aan en de kinderen uit de wijk hadden ontzag. Zo gauw wij voetbal speelden op één van de vele velden in de Brusselstraat, kwam hij voorbij en nam meestal de bal mee. Vele van deze velden in de Brusselstraat waren van mooie rozenperken voorzien.

Het moet ongeveer 1970 zijn geweest toen de flats in de Brusselstraat gebouwd werden. Op een nacht waren inbrekers in een houten gebouw geweest waar allerlei materiaal opgeslagen was. Op de één of andere manier was er brand ontstaan, die zeer hevig was, en aangewakkerd door de storm sloegen de vlammen tot ver in de Ukkelstraat. Bewoners werden zelfs opgeroepen eventueel de woningen te verlaten.

In deze tijd werd ook het winkelcentrum Moerwijk gebouwd. Met mijn moeder ging ik altijd nog naar het Winkelcentrum in de Geeren-zuid. Als kinderen hebben we veel op de Bouwgrond van Moerwijk gespeeld. Er werd sowieso veel gebouwd in de wijk, wat voor ons kinderen altijd weer interessant was. In deze jaren was er vaak een poppenkast op de hoek bij Jamin. Ik geloof het was altijd op de zondagen.

Evenzo was er één keer in het jaar – ik meen in de maand augustus – wielrennen in de wijk. Er werd een parcours afgezet tussen de Roeselarestraat en de Antwerpenstraat bij het winkelcentrum Moerwijk. (later dus Hoge Vucht“ )  Ook het zwembad “de Wisselslag” in de Wisselaar zal velen nog bekend zijn.

Aan het einde van het schoolseizoen was er altijd schoolvoetbal op het veld in de Wuustwezelstraat nabij het park. Op meerdere avonden speelden hier de basisscholen uit de gehele wijk voetbal tegen elkander.

1975 – 1980.

Inmiddels werden verdere scholen gebouwd. Ik geloof de Mavo Hoge Vucht was er al, de GTS (gemeentelijke technische school) aan de Biesdonkweg was net klaar. Intussen werd ook het Newman College gebouwd. Daarvoor was er nog een veld met oude fruitbomen“ (boomgaard) op deze locaties. Eveneens was er een Huishoudschool vlakbij het Advendoterrein. Later werden de MTS (middelbaar technische school) en de Streekschool aan de Hamdijk gebouwd. Door de komst van deze scholen nam ook het verkeer in de gehele wijk toe.

1980 – 1990.

Aan het begin van deze jaren kwam het bouwen langzaam tot zijn einde.De structuur van de gehele wijk had zijn vorm gevonden en bleef in deze jaren eigenlijk constant. Doch er werden velden geofferd voor de bouw van woningen o.a. Biesdonkeweg – Charleroistraat. (ook in Wisselaar op diverse locaties; red.) Deze bouwprojecten veranderden het „open beeld“ van de wijk. Velden verdwenen, woningen kwamen en zo zaten we dichter op elkander.

De tweede helft van deze jaren tot met name het einde ontstonden de bouwprojecten aan de Groenedijk en de verandering en ombouw van het winkelcentrum Hoge Vucht.

Er kwamen steeds meer bewoners, meer auto´s, meer fietsen, meer lawaai . . . er werd steeds sneller gereden.

Tot heden.

De wijk is in de 51 jaren veranderd. Het mooie open karakter van de zeer kindervriendelijk gebouwde Hoge Vucht heeft zich – vind ik – ten negatieve veranderd. De bouwveranderingen in de Geeren Noord zijn zeer positief te noemen. De komst van het “Johan Cruijff court” is eveneens fantastisch.

 

Wat blijft is de eenzame schaatser op de hoek van de Doornboslaan en de Nieuwe Kadijk! Steeds wanneer ik terugkom om mijn moeder te bezoeken zie ik hem. Onveranderd en onbeweeglijk is hij voor mij het herkenbare Symbool van de Hoge Vucht . . . van af het begin tot heden.