Koers oktober

hier uw promo?

Zoek je vrijwiligers(werk)?

Koers Artikelen Nieuws

Thema-avond dementie in Vuchterhage

 

Thema-avond dementie in Vuchterhage druk bezocht

 

Dementie is een thema dat in de belangstelling staat, dat werd duidelijk op de thema-avond van 31 januari in Elisabeth Vuchterhage.  Een kleine honderd mensen waren daar aanwezig, zodat er zelfs extra stoelen gehaald moesten worden om iedereen een zitplaats te kunnen bieden.   Case manager dementie Connie Tieleman van St. Elisabeth “maar je mag ook dementieconsulent zeggen” verzorgde een inleiding en beantwoordde vragen uit de zaal.

 

Wat is dementie

Bij dementie gaat er iets fout in de hersenen, wat allerlei gevolgen kan hebben. Een beetje vergeetachtig worden is normaal als je ouder wordt, maar pas als je denkt: hier klopt iets niet, bijvoorbeeld een jas die in de vriezer wordt gestopt, gewone dagelijkse handelingen die in een verkeerde volgorde worden gedaan, bijv. bij het koffie zetten of aankleden, dan is er meer aan de hand. In de presentatie komen tien kenmerken aan de orde, die overigens niet elke dementerende allemaal hoeft te hebben. Een voorbeeld is het niet meer op woorden kunnen komen. Alles wordt een ding genoemd: geef me dat ding eens aan. Een gesprek volgen kan moeilijker worden. Spullen kwijtraken, het beoordelen van dingen wordt moeilijker. Wat minder bekend is het problemen krijgen met zien. Diepte inschatten bijvoorbeeld. Dat heeft  gevolgen voor bijvoorbeeld het kunnen autorijden.

Onzekerheid, faalangst, en zich terugtrekken in de veilige haven thuis en vereenzaming kunnen het gevolg zijn.

 

De gevolgen voor de mantelzorger.

De mantelzorger kiest er niet voor om dat te zijn. Je wordt het gaandeweg. Steeds komt er iets bij en wordt je langzaam van partner of dochter hulpverlener. Het eigen leven komt steeds meer in dienst te staan van die ander.  Uiteindelijk lukt het niet meer om aan alle zorg te kunnen voldoen en volgt een opname in een zorginstelling, omdat 24 uurs zorg nodig wordt.

Dat aanvragen van een plek in een verzorgingshuis moet op tijd gebeuren, want er moet rekening gehouden worden met wachttijden.

Een mevrouw uit de zaal vraagt hoe er in de zorginstelling rekening gehouden wordt met de wensen van de bewoners, waarbij ze haar eigen moeder als voorbeeld neemt, die graag en vaak buiten is.   Connie geeft aan dat het landelijk een probleem is om aan al die wensen te voldoen, wegens gebrek aan personeel, waarbij ze naar de actie van Hugo Borst verwijst,  maar er wordt wel degelijk gekeken wat mogelijk is. Bijvoorbeeld iemand die zijn hele leven boer is geweest zal zich makkelijk thuis voelen op een zorgboerderij.

 

Wat doet de casemanager ofwel de consulent?

De casemanagers (er zijn er negen in Breda) geven advies over mogelijkheden voor thuiszorg, dagbesteding, vakanties, e.d. en overlegt ook met de thuiszorg, stemt af. De casemanager werkt altijd in situaties waarbij mensen nog thuis wonen en is er voor zowel de dementerende als de mantelzorger. Zodra iemand naar een verzorgingshuis gaat, dan neemt de zorginstelling het over. De casemanagers zijn verbonden aan een organisatie, maar werken onafhankelijk, dus iedereen kan een beroep op ze doen.  Er wordt niet geprobeerd om iemand per se naar Elisabeth te krijgen, ieder is gewoon vrij in de keuze die hij of zij daarin maakt.

 

Enkele vragen uit de zaal

We horen vaak over dementie, maar ook over de ziekte van Alzheimer, wat is eigenlijk het verschil? Dementie is een verzamelnaam. Alzheimer is de meest voorkomende vorm daarvan, maar er zijn nog andere vormen, zoals vasculaire dementie, waarbij de doorbloeding van de hersenen niet meer goed is.

Als de huisarts de diagnose gesteld heeft, heeft het dan nog zin om naar een specialist te gaan? Ja, wel degelijk, want die kan bepalen om wat voor soort dementie het gaat en dan kan daar beter op afgestemd worden, bijv. met medicatie. Genezen kan helaas nog niet, dementie is een progressieve ziekte waarbij de patiënt steeds verder achteruit gaat.

Kun je, als je weet dat je dementie hebt, euthanasie aanvragen? Ja, dat kun je bespreken met je huisarts, maar de arts mag dat niet uitvoeren als je niet meer wilsbekwaam bent. Je moet daarom regelmatig met de huisarts blijven praten zodat die kan vaststellen of de patiënt nog goed zelf kan aangeven wat hij of zij wil.

Autorijden, hoe lang kan dat nog?  Om te bepalen of autorijden nog kan moet er een test worden aangevraagd bij het CBR.  Normaal krijgen ouderen een verlenging voor steeds vijf jaar, maar bij dementie is dat telkens voor één jaar.

Wie op zoek is naar meer informatie kan dat vinden op www.dementiezorg.nl en op www.alzheimer-nederland.nl

Nieuws Archief

Informatieavond “DEMENTIE”

 

             

 

Informatieavond “DEMENTIE”

            31 januari 2017

Op 31 januari 2017 wordt er een informatieavond gehouden over dementie in

Verzorgingshuis Vuchterhage Antwerpenstraat 93 te Breda.

Het thema van de avond heeft betrekking op; signaleren en hoe er mee om te gaan.

Momenteel wordt de mens ouder en treedt de vergrijzing toe. We zien dat met de vergrijzing ook  de ziekte dementie gaat toenemen.

Om u kennis te laten maken met de symptomen  heeft de Stichting Wijkavontuur Hoge Vucht samen met Stichting Elisabeth
locatie Vuchterhage, Surplus Welzijn en WonenBreburg deze avond georganiseerd.

De avond is  vrij toegankelijk, u bent van harte welkom, inschrijven voor deze avond hoeft niet.

 

De gastspreker voor de avond:     Mw. Connie Tieleman

                                                 Casemanager dementie

                                                 Stichting Elisabeth.

Uw gastvrouw voor de avond:      Judith van Midde.

                                                 Manager “Ontmoetingsplein”.

                                                 Stichting Elisabeth locatie Vuchterhage.

Aanvang van de avond is 19.30uur.

 

 

 

Nieuws Archief

Kerst Koren Spektakel

adv_koers-korenspektakel-130x194

 

KerstKorenSpektakel in Hoge Vucht

 

Op zaterdag 17 & zondag 18 december strijden weer een groot aantal koren om “het beste kerstkoor Hoge Vucht 2016”.  In 2015 zijn we gestart om een aantal koren uit te nodigen die in winkelcentrum Hoge Vucht hun kerstrepertoire ten gehore brachten. Dit spektakel werd zowel door de bezoeker, de ondernemers en door de koren zelf zeer goed ontvangen.

Daarom in 2016 de tweede editie!

Op zaterdag 17 en koopzondag 16 december zullen tussen 12.00 en 17.00 uur de zangkoren uit Breda en omgeving weer de zangstrijd aangaan. Op het podium dat opgesteld op het centrale plein, zal elk koor twee optredens verzorgen die uiteindelijk worden beoordeeld door een publieksjury.

Het koor met de beste optredens ontvangt op zondag een cheque t.w.v. €  750,00.

Volgende koren hebben zich reeds aangemeld:

 

ENTRE NOUS SAMEN MET KOOR VAN TOEN

NIE-KO

STIJLLOOS

GROOT EVENEMENT KOOR BREDA

ZANGGROEP INSPIRATION

POPKOOR SWITCH TER HEIJDEN

ZANGGROEP ARK

DE SMARTLADIES

 

Wij hopen wederom op twee sfeervolle dagen en wensen de koren nu reeds veel succes.

 

 

Podiumprogramma zaterdag 17 december:

13.30 – 14.00 uur:                             NIE-KO

14.00 – 14.30 uur:                             ENTRE NOUS

14.30 – 15.00 uur:                             GROOT EVENEMENT KOOR BREDA

15.00 – 15.30 uur:                             NIE-KO

15.30 – 16.00 uur:                             ENTRE NOUS

16.00 – 16.30 uur:                             GROOT  EVENEMENTEKOOR BREDA

 

Podiumprogramma zondag 18 december:

12.00 – 12.30 uur:                             DE SMART LADIES

12.30 – 13.00 uur:                             POPKOOR SWITCH

13.00 – 13.30 uur:                             ZANGROEP ARK

13.30 – 14.00 uur:                             DE SMART LADIES

14.00 – 14.30 uur:                             POPKOOR SWITCH

14.30 – 15.00 uur:                             STIJLLOOS

15.00 – 15.30 uur:                             ZANGROEP ARK

15.30 – 16.00 uur:                             ZANGROEP INSPRIRATION

16.00 – 16.30 uur:                             STIJLLOOS

16.30 – 17.00 uur:                             ZANGGROEP INSPRIRATION

Nieuws Archief

Vrijwilligersvacatures

Vrijwilligersvacature:

Buurtonderzoeker

Organisatie

 

Wijkavontuur Hoge Vucht

Een avontuur waar de bewoners van
Hoge Vucht, Doornbos en Linie een hoofdrol spelen, een unieke en
gelijkwaardige samenwerking van bewoners en professionele medewerkers van
organisaties die sterk bij het dagelijkse leven in deze wijken betrokken
zijn. De bewoners staan centraal. Zij komen met initiatieven en ideeën voor
hun buurt/wijk. Zij hebben zelf invloed op de uitvoering van hun initiatieven
of ideeën en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering en het
onderhoud daarvan.

 

Omschrijving van de
werkzaamheden van de organisatie

 

Bewoners vragen wat hen bezig houd,
wat ze zich aan storen, wat te verbeteren is enzovoorts

Wij zoeken iemand die

 

– makkelijk
contact kan maken met  anderen

– weet hoe
je onderzoek pleegt

– bereid is
om in meerdere wijken te bezoeken

Adresgegevens

 

wijkavontuurhogevucht@gmail.com

 

06-46951797

 

of
kom eens langs bij het Wijkavontuur Hoge Vucht op dinsdagavond tussen 18.30
uur en 20.30 uur. We zijn te bereiken op verschillende locaties. Graag vooraf
contact over locatie!!

 


 

Vrijwilligersvacature: Meldambassadeur

Organisatie

 

Wijkavontuur Hoge Vucht

Een avontuur waar de bewoners van
Hoge Vucht, Doornbos en Linie een hoofdrol spelen, een unieke en
gelijkwaardige samenwerking van bewoners en professionele medewerkers van
organisaties die sterk bij het dagelijkse leven in deze wijken betrokken
zijn. De bewoners staan centraal. Zij komen met initiatieven en ideeën voor
hun buurt/wijk. Zij hebben zelf invloed op de uitvoering van hun initiatieven
of ideeën en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering en het
onderhoud daarvan.

 

Omschrijving van de
werkzaamheden van de organisatie

 

Uitleg geven over de app “buitenbeter
en het gebruik hiervan stimuleren

Wij zoeken iemand die

 

– bekend is met de app “buitenbeter”

– leuk vind om uitleg te geven over
de app aan verschillende groepen

– en die weet hoe de app werkt.

 

Adresgegevens

 

wijkavontuurhogevucht@gmail.com

 

06-46951797

 

of
kom eens langs bij het Wijkavontuur Hoge Vucht op dinsdagavond tussen 18.30
uur en 20.30 uur. We zijn te bereiken op verschillende locaties. Graag vooraf
contact over locatie!!

 

 


Vrijwilligersvacature:

 Zwerfvuil

Organisatie

 

Wijkavontuur Hoge Vucht

Een avontuur waar de bewoners van
Hoge Vucht, Doornbos en Linie een hoofdrol spelen, een unieke en
gelijkwaardige samenwerking van bewoners en professionele medewerkers van
organisaties die sterk bij het dagelijkse leven in deze wijken betrokken
zijn. De bewoners staan centraal. Zij komen met initiatieven en ideeën voor
hun buurt/wijk. Zij hebben zelf invloed op de uitvoering van hun initiatieven
of ideeën en zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor de uitvoering en het
onderhoud daarvan.

 

Omschrijving van de
werkzaamheden:

 

Opruimen (zwerf)afval samen met
(mede)bewoners.

Zorgen voor een schone omgeving,
samen en met elkaar. Voor materiaal wordt gezorgd.

Daarnaast kan er een leuke
activiteit georganiseerd worden

Wij zoeken iemand die het leuk vindt
om:

 

-In de wijk (zwerf)afval wil
opruimen.

 Daarnaast activiteiten met
medebewoners wil organiseren en uitvoeren

Adresgegevens

 

wijkavontuurhogevucht@gmail.com

 

06-46951797

 

of
kom eens langs bij het Wijkavontuur Hoge Vucht op dinsdagavond tussen 18.30
uur en 20.30 uur. We zijn te bereiken op verschillende locaties. Graag vooraf
contact over locatie!!